Flera kommuner i Finland, Sverige och Norge använder redan Evondos

Läs mer

Självständigt liv hemma

Självständigt liv hemma

Automatisk läkemedelsdosering

Evondos® är en tjänst för automatisk läkemedelsdosering som säkerställer att läkemedel tas rätt

EVONDOS ® – EN REVOLUTIONERANDE EHÄLSO-TJÄNST FÖR TRYGG MEDICINERING HEMMA

Evondos har utvecklat en tjänst för automatisk dosering av läkemedel för personer med långtidsmedicinering. Tjänsten lämpar sig för de flesta – t.ex. äldre, dementa, funktionshindrade och personer som lider av psykiska besvär.

Evondos ® består av ett distansvårdsystem och en läkemedelsrobot som använder maskinellt dosdispenserade läkemedel. Evondos ® hjälper vårdtagaren att ta ordinerade läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Tack vare detta kan vårdtagarens hälsa förbättras och känslan av självständighet öka.

Tjänsten gör det möjligt att förnya vårdmodeller inom egenvård, hemvård och äldreomsorg. Dessutom frigör den tid för andra vårdåtgärder, ökar vårdkvaliteten och förbättrar kommunikationen mellan vårdtagaren och vårdpersonal. Tjänsten medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar för kommuner och landsting.

Evondos® E300 -läkemedelsautomat

Evondos® E300 -läkemedelsrobot gör vardagen lättare för vårdtagare med långtidsmedicinering

EVONDOS® -DISTANSVÅRDSYSTEM

Evondos® -distansvårdsystem gör det enkelt att följa upp läkemedelshantering

Se video

10% av Sveriges kommuner är Evondos kunder

Antalet kommuner i Sverige som övergått till digitala och robotiserade läkemedelstjänster har det senaste året ökat med drygt 200 procent. Av landets totalt 291 kommuner har drygt 30 inlett en robotisering av läkemedelskedjan inom hemsjukvården tillsammans med Evondos. I videon berättar svenska vårdtagare, sköterskor, medicinskt ansvarig sköterska,  läkare, IT strateg och socialchef och om deras upplevelser av Evondos.

Karlstad Kommun valde Evondos som en ”Solskenshistoria 2017″

Varje år utser chefer och politiker i Karlstad kommun några exempel på framgångsrika arbetsmetoder som börjat användas inom kommunens olika förvaltningar till nytta för verksamheternas utveckling, personal och invånarna i kommunen. Evondos är stolta och glada att Karlstad valde vår tjänst som en av sina Solskenshistorier 2017. Se filmen från Karlstad om läkemedelsroboten och nyttan den gör i deras äldreomsorg.

Aktuellt

Den finska affärstidningen Kauppalehti arrangerar i maj 2019 sin tionde Tillväxtturné som i år omfattar de fem regionerna Uleåborg, Jyväskylä, […]
Läs mer
Den rubriken gick att läsa på Västerbottens-Kurirens framsida i måndags. Vi kan bara instämma i påståendet. Robotar är en del […]
Läs mer
Evondos är ett tjänsteföretag i stark utveckling inom området välfärdsteknik för hälso- och sjukvård. Företaget erbjuder idag tjänster för en […]
Läs mer
Läkaren Alex Jaranka, projektledare på Capio Connected Care berättar här om erfarenheterna av att använda Evondos i hemsjukvårdsverksamheten i  Södra Stockholm.
Läs mer