Evondos Mini

Evondos Mini är ett bra alternativ för långtidsmedicinerade personer som behöver ett litet och lätt verktyg som påminner dem om läkemedel. Evondos Mini passar personer med normal kognitiv förmåga. Evondos Mini kan användas på egen hand, men kan även kopplas ihop med AutoDos®  Distansvårdsystem. Detta ger vårdpersonal och anhöriga dygnet runt översyn via internet.

Evondos Mini kommer att lanseras under våren 2016

EvondosValkTaustaVs2.0

Använding av Evondos Mini

Evondos Mini ger endast ut läkemedel i rätt tid. Den möjliggör medicinering hemma under längre tid och passar vårdtagare med relativt bra hälsa. Enskilda eller flera piller kan laddas för 1-28 dagar åt gången och 1-4 medicineringar kan programmeras under en dag. Dosan påminner om medicinering genom att avge ljud- och ljussignal i rätt tid.

När vårdtagaren trycker på dosans runda mittparti blir det rätta läkemedlet tillgängligt under en liten lucka. När läkemedlet blir taget låses luckan automatiskt fram tills det är dags för nästa dos.

Om en dos missas trots påminnelserna kommer dosan hoppa över den dosen och istället göra nästa dos tillgänglig vid nästa medicineringstid. Den missade dosen sparas säkert i dosan.

Evondos Mini är bekväm och säker att använda även när man reser. Den väger cirka 300 g utan läkemedel, har cirka 12 cm i diameter och 4 cm i höjd.

EVONDOS MINI kommunicerar med AutoDos ® Distansvårdsystemet

Evondos Mini fjärrstyrs via internet genom AutoDos®  Distansvårdsystem. Distansvårdsystemet är det perfekta sättet för övervakning av vårdtagarens följsamhet av medicinering, vilket bidrar till vårdtagarens välmående. Vid första användning måste vårdpersonalen införa nödvändiga inställningar i systemet och ladda läkemedel i dosan. Evondos Mini skickar larm till Distansvårdsystemet om till exempel en dos inte har tagits, batteriet måste bytas eller dosan är trasig.

Evondos  Mini kan även kopplas med vårdtagarens mobiltelefon. Påminnelser skickas då via telefonsamtal och/eller SMS.

EVONDOS MINI Fördelar

Lätt och portabel

Vikt: 296 g
Storlek: ø 120 x 132 x 60 mm

Patientsäkerhet

Ger endast ut läkemedel i rätt tid

Låsbar och säker

Möjliggör långtidsmedicinering hemma