Evondos® E300 -läkemedelsrobot gör vardagen lättare för vårdtagare med långtidsmedicinering

Evondos ® E300 Läkemedelsrobot är ett personligt och pålitligt hjälpmedel som vårdtagare med långtidsmedicinering kan använda hemma. Läkemedelsautomaten gör vardagen enklare genom att påminna om läkemedel och dela ut dem med en enkel knapptryckning.

Säker läkemedelshantering

Vårdtagare kan ha många olika läkemedel som ska tas flera gånger per dag – då är det inte alltid så lätt att komma ihåg om läkemedlen blev tagna eller inte.

Läkemedelsroboten säkerställer att läkemedlen ges ut vid rätt tidpunkt och ger råd när läkemedlen ska tas. Personer med långtidsmedicinering får ökad livskvalitet och självständighetskänsla som en konsekvens av att de kan sköta sin medicinering själva.

Roboten placeras på valfri plats i hemmet, till exempel i sovrummet eller köket.

Användning och funktion

Evondos® E300 Läkemedelsrobot använder maskinellt dosdispenserade läkemedel.
Läkemedelsroboten använder internetförbindelse för dataöverföring till distansvårdsystem.

vårdpersonalen hämtar läkemedlen och laddar läkemedelsautomaten regelbundet

1. Vårdtagarens dosrullar fylls regelbundet på i läkemedelsautomaten av behörig vårdpersonal

Dosrullar ordineras av läkare och distribueras av dosapotek. De brukar oftast räcka till två veckors användning. Vårdpersonalen får automatiska meddelanden när dosrullen börjar ta slut, varpå de kan fylla på automaten med nya dosrullar. Läkemedelsautomaten har två läkemedelsfack vilket gör det möjligt att ladda den med två dosrullar. Vårdorganisationen ser till att det alltid finns läkemedel i läkemedelsautomaten.

 

 

läkemedelsautomaten säkerställer felfri dosering av läkemedel

2. Läkemedelsroboten säkerställer felfri dosering av läkemedel

När det är dags att ta läkemedel blir vårdtagaren påmind om detta med ljus- och ljudsignaler. Vårdtagaren blir instruerad med tal på sitt modersmål och en uppmaning visas även på skärmen.

Genom att trycka på automatens gröna knapp får vårdtagaren rätt läkemedelsdos vid rätt tidpunkt. Dospåsen som delas ut har ett snitt som gör den lättöppnad.

Om en dospåse inte tas ut trots tre upprepade tydliga påminnelser, låser automaten dospåsen  i ett separat fack så att läkemedel inte tas vid fel tidpunkt. Information om uttagna eller ej uttagna läkemedel skickas automatiskt till distansvårdsystemet.

läkemedelsautomaten kommunicerar med vårdpersonalens

3. Läkemedelsroboten kommunicerar med vårdpersonalen via ett distansvårdsystem

Distansvårdsystemet är kopplat till automaten via internetförbindelse och gör det möjligt att förmedla information till vårdpersonalen. Om läkemedel inte tas förmedlas också den informationen till systemet.

Vårdpersonalen kan skicka meddelanden till läkemedelsroboten och på så sätt är den även ett kommunikationsverktyg.  Meddelanden kan till exempel påminna om övriga läkemedel, om att dricka tillräckligt eller vara en hälsning.