Evondos® -distansvårdsystem gör det enkelt att följa upp läkemedelshantering

Evondos® Distansvårdsystem används för att hantera användaruppgifter, distansvård och kommunikation som gäller långtidsmedicinerade vårdtagare.

 

Distansvårdsystemets funktion

Med systemet kan vårdpersonalen följa upp hur vårdtagare tar läkemedel i sina hem. Distansvårdsystemet övervakar läkemedelsrobotarnas funktion och säkerställer att läkemedlen ges ut vid rätt tidpunkt.

Evondos distansvårdsystem och läkemedelsrobotarna ger inte bara ut läkemedel, utan är också en modern och effektiv kommunikationskanal mellan vårdtagare och vårdpersonal. Även anhöriga kan, om de önskar, få behörighet till systemet.

Systemet använder en internetförbindelse för kommunikation med läkemedelsroboten.

Avvikelser meddelas i realtid

Om det uppstår problem i medicineringen – till exempel ett missat läkemedelsuttag – meddelar systemet vårdpersonalen eller en anhörig om detta i realtid via ett telefonsamtal, textmeddelande eller e-post. Vårdpersonal eller en anhörig kan alltid nås vid behov.

Systemet kan också ställas in att via samtal påminna vårdtagaren, den anhöriga eller vårdpersonalen om läkemedlet om det inte tas emot från roboten inom en bestämd tid.

Distansvårdsystemet kan användas till att skicka meddelanden till läkemedelsrobotens pekskärm. Vårdtagaren kan sedan svara på meddelandet genom att använda symboler på pekskärmen. På så vis ökar kontakten och kommunikationen mellan vårdpersonal, anhöriga och vårdtagare.