Dosdispensering av läkemedel

Evondos® använder maskinellt dosdispenserade läkemedel i dospåsar. Maskinell dosdispensering är en separat tjänst som fås via dosapotek.

LÄKEMEDELSDOSER I DOSRULLAR FRÅN DOSAPOTEK

Läkemedel i dosrullar är en apotektjänst med omfattande användning i Sverige. Dosapoteken levererar läkarordinerade läkemedel som har maskinellt fördelats i dospåsar. Vårdtagarens dosrullar levereras oftast till vårdpersonalen med doser för cirka två veckor. Vårdpersonalen fyller på läkemedelsroboten med dosrullar.

LÄKEMEDELSAUTOMATEN GER UT RÄTT LÄKEMEDEL VID RÄTT TIDPUNKT

Evondos® Läkemedelsrobot läser texten med uppgifter på dospåsarna i dosrullen och ger ut rätt läkemedelsdos vid rätt tidpunkt, samt påminner vårdtagaren med ljud- och ljussignal. AutoDos® är kompatibel med dospåsar från samtliga dosleverantörer.

FELFRI MEDICINERING

Den maskinella doseringen eliminerar fel orsakade av den mänskliga faktorn som inträffar vid traditionell läkemedelsdosering.