Evondos ® är en tjänst för automatisk läkemedelsdosering

Evondos automatiska läkemedelsdoseringstjänst innebär en heltäckande och fullt automatiserad dosering av läkemedel för långtidsmedicinering. Följsamheten vid långtidsmedicinering blir bättre vilket medför att vårdtagarnas hälsa och livskvalitet förbättras. Vårdtagare med långtidsmedicinering kan således bo hemma längre och självständigt sköta sina dagliga sysslor.

Tjänsten lämpar sig för personer som är positivt inställda till behandling och därmed motiverade att ta sina läkemedel. Största delen av långtidsmedicinerade vårdtagare är motiverade till att ta läkemedel, men glömmer bort att göra det.

Evondos® tre delområden

Evondos® E300 Läkemedelsautomat

Evondos® E300 Läkemedelsrobot sköter doseringen av läkemedel

 

 

Läkemedelsrobot

Evondos ® Distansvårdsystem

Distansvårdsystemet är personalens verktyg som gör det möjligt och säkerställer att läkemedlen delas vid rätt tidpunkt. Distansvårdsystemet kan även användas till kommunikation med vårdtagaren

 

 

Distansvårdsystem

Maskinellt dosdispenserade läkemedel

Evondos® förutsätter användning av maskinellt dosdispenserade läkemedel

 

 

Dosdispensering

Den mest avancerade plattformen för eHälso-tjänster

Användarvänlighet och anpassning till digitalisering inom vården är några av de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen av Evondos® Tjänsten använder sig av teknologier som möjliggör flexibel integration med andra hjälpmedel och system inom vården. Därför är Evondos ® ett långsiktigt val.