Support

Evondos användarsupport

Vårt telefonstöd står till tjänst för vårdpersonal vardagar klockan 8.00–20.00.

070-249 01 54

Evondos mailsupport

Du kan också mejla in din fråga eller synpunkt till:

support@evondos.se