Robot kan lösa vårdens problem

Den rubriken gick att läsa på Västerbottens-Kurirens framsida i måndags.
Vi kan bara instämma i påståendet. Robotar är en del av lösningen på vårdens
utmaningar.

 

 

I artikeln (klicka på bilden) står att läsa om bemanningskrisen som VK kallar den.

Att antalet personer över 80 år kommer att öka med 44% under kommande decennium.
Vidare skriver VK att Umeå kan spara 25 miljoner om 10% av hemtjänsttagarna nyttjar
tjänsterna.

“Krisen” och möjligheterna till alternativ användning av resurser är ingalunda unikt för
Umeå kommun. Som vi skrev i vår pressrelease i förra veckan har fler än 10% av landets
kommuner redan påbörjat utrullning av Evondos i år.

-Under 2019 kommer marknaden för Evondos verkligen att lossna. Få kommuner vill
vara först, men ingen vill definitivt vara sist, säger Clarence Jacobson, Sverigechef på
Evondos.