Läkemedel i rätt tid ökar självständigheten

Hör distriktsjuksköterskan Jessica beskriva erfarenheter av Evondos i
Sundsvalls kommun i videon nedan. (Endast 1 minut)

Att vårdtagare upplever en större självständigheten, och till och med
upplevs gladare när Evondos ingår i kommunens läkemedelskedja.