Inga läkemedelsavvikelser med Evondos i Tomelilla kommun

Hör patienten Gösta, den  medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) Lotta,
sjuksköterskan Malin  i Tomelilla berättar om sina upplevelser av Evondos
tjänst i Tomelilla kommun i en kort video nedan. (Endast 1 minut)