Självständigt och
tryggt
liv hemma
 

Evondos är en enkel lösning på problem med komplicerad medicinering

Evondos läkemedelsrobot ser till att din anhörige tar läkemedel vid rätt tid och i rätt doser – och inte en enda dos blir bortglömd.

 

Redan som ung fick jag MS och nu får jag sjukersättning på grund av min försämrade hälsa. Jag tar 6–7 mediciner på morgonen och 5 mediciner på kvällen. På grund av balansproblem kan mina händer darra och det är svårt att ta läkemedel ur en dosett. Det är lättare att ta läkemedel ur Evondos läkemedelsroboten och perforeringen på påsen gör det lättare att öppna den. Det är bekvämt att använda läkemedelsroboten och jag rekommenderar den även till andra. Det enda jag skulle vilja ändra på är att roboten får en manlig röst.

Jaana, 44

 

Framför allt äldre personer kan ha många olika läkemedel mot olika besvär. Det kan handla om blodförtunnande medel, antidepressiva läkemedel, kolesterolmediciner, värkstillandemediciner, sömnmediciner, blodtrycksmediciner och vem vet hur många andra. Enligt läkarens föreskrifter ska man komma ihåg att ta läkemedlen vid vissa tider och i vissa doser under en och samma dag.

Det kan vara svårt även för en frisk person att ha en sådan medicinering. Framförallt för äldre dementa personer kan det vara helt omöjligt.

För att lösa detta problem har Evondos tagit fram en användarvänlig läkemedelsrobot som gör vardagen lättare för både vårdtagaren och de anhöriga.

 

97,7 % av dem som använder Evondos läkemedelsautomat upplever den som användarvänlig.

Evondos hjälp i följande situationer

Vårdtagaren kommer inte ihåg att ta sina läkemedel

Läkemedelsautomaten påminner klart och ljudligt på det egna modersmålet om att ta rätt läkemedelsdoser. Vårdtagaren behöver bara trycka på automatens stora gröna knapp för att automaten ska ge ut rätt läkemedel i lättöppnade dospåsar.

De äldre hamnar alltför tidigt i institutionsvård

Alla vill kunna bo hemma så länge som möjligt. När läkemedelsautomaten säkerställer att medicineringen sker korrekt även hemma hos äldre personer, kan de också fortsätta att leva ett självständigt liv längre.

Ensamma och isolerade äldre personer

Evondos® AutoDos® erbjuder ett helt nytt sätt för aktiv kontakt mellan de äldre, vårdpersonalen och de anhöriga. Evondos kommunikationssystem är utvecklat framför allt med hänsyn till den äldre befolkningens behov. Med systemet kan parterna kommunicera tydligt och klart med läkemedelsautomatens textmeddelanden och symboler.

Läkemedelsdoserare är alltför invecklade

Läkemedelsautomaten ger ut rätt läkemedel i perforerade dospåsar vid rätt tidpunkt. Om läkemedel trots det inte kan tas ut, sparas ej uttagna läkemedel automatiskt i ett låst fack – de anhöriga och den som ansvarar för vården meddelas automatiskt om detta. Läkemedelsautomaten är en säker och övervakad förvaringsplats för läkemedel.

Svårt att använda tekniska hjälpmedel

97,7 % av dem som använder Evondos läkemedelsautomat upplever den som användarvänlig. Så är den också planerad, den har bara en knapp samt en stor lättavläst skärm där meddelandena kommer in – dessutom talar den vårdtagarens eget språk.

Alltför komplicerad medicinering

Evondos® AutoDos® förutsätter att en maskinell dosdispenseringstjänst används där vårdtagarens alla ordinerade läkemedelsrecept hanteras som en helhet och totalmedicineringen kontrolleras. Kontrollen upptäcker läkemedel som eventuellt överlappar varandra eller inte passar ihop. Vårdtagaren får läkemedel och dessutom ett medicinkort som gör det lättare för vårdtagaren att hantera sin egen medicinering. Medicinkortet gör även läkarens och vårdpersonalens arbete enklare.

Så här fungerar läkemedelsautomaten

  1. Läkemedelsautomaten placeras i vårdtagarens hem, på en bekant och säker plats, till exempel i köket
  2. Läkemedelsautomaten fylls med en dosrulle som är hämtad från apotek och innehåller rätt läkemedel i rätt doser
  3. Läkemedelsautomaten läser automatiskt av medicineringsinstruktionerna på rullen
  4. Läkemedelsautomaten ger ut läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt doser
  5. Läkemedelsautomaten ger en påminnelse i god tid när det är dags att ladda i en ny dosrulle
Automaten är lätt att använda, den meddelar klart och ljudligt när det är dags att ta läkemedel. Den har blivit en trogen vän, som min framlidne make.

Orvokki, 80
Lider av demens
Testanvändare av tjänsten Evondos® AutoDos®

Anhörig – Evondos lindrar även din oro för din anhörige

Lättare att kommunicera

Med hjälp av AudoDos-tjänsten blir det ännu lättare stt hålla kontakt med din anhörig. Via distansvårdsystemet kan du skicka korta textmeddelanden till läkemedelsautomatens skärm där det är lätt för din anhörig att läsa dem och svara med tydliga symboler.

Följ medicineringen i realtid

Om du vill kan du följa medicineringen i realtid dygnet runt och få meddelanden i realtid till exempel om din anhöriga av någon anledning inte tar ut en dospåse. Vid behov kan systemet säkerställa att informationen även går fram till den ansvariga vårdaren och eventuella ersättare. Därmed är vårdtagaren alltid trygg.

Säkerställer genomförd medicinering

Normalt tar endast hälften av vårdtagarna sina ordinerade läkemedel efter föreskrifter. Med Evondos® AutoDos® är vårdföljsamheten så hög som 95,5 procent. Med Evondos® AutoDos® kan du vara säker på att din anhörig får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos.
Mamma bor ensam hemma och klarar sig annars bra, men lider av minnesproblem.  Efter pappas död har mamma ibland varit nedstämd. Som före detta sjuksköterska är min mamma noga med mediciner. Evondos läkemedelsautomat har varit lätt för mamma att använda, och den har helt klart påverkat mammas sinnestämning positivt. Det är lugnare för oss anhöriga när vi vet att mamma mår bättre och tar sina läkemedel i tid.

Timo, 53
Testanvändare av tjänsten Evondos® AutoDos®