Evondos vinner upphandling i Umeå

Umeå Kommun har tillsammans med kranskommunerna Bjurholm, Vindeln och Robertsfors
valt att anta Evondos anbud i upphandlingen om Medicingivare.
Avtalsperioden är 1 September 2018 till 31 Augusti 2020 med möjlighet till 2 års förlängning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott skriver att avtalets värde är på totalt ca 6MSEK.

 

“Med sin upphandling och val av Evondos som leverantör har Umeå, Bjurholm, Robertsfors
och Vindelns kommuner visat att man lägger största vikt vid patientsäkerheten” säger Clarence Jacobson,
VD på Evondos AB.

 

Evondos unika tjänst möjliggör en säker, obruten läkemedelskedja med full spårbarhet från läkare till patient.
Tjänsten ger enligt den kliniska studien och erfarenheter från andra kommuner en följsamhet på mer än 99%,
varför läkemedelsavvikelser i hemsjukvården kan elimineras helt i många fall.