Evondos på plats för uppstart i Umeå kommun


Bilden från vänster: Lena Lydemar, verksamhetsutvecklare Umeå kommun, Lena Söderman, kundansvarig projketledare Evondos

 

Evondos vann som bekant upphandlingen om Medicingivare i Umeå kommun. I veckan är Evondos kundansvarige projektledare
Lena Söderman på plats för utbildning av personal inom hemsjukvården i Umeå Kommun. Dessutom inleds utplaceringen av de
första  medicingivarna i utvalda områden.

 

”Nu startar vi införande av medicingivare i 3 stadsdelar, Holmsund, Sävar och Teg och räknar därefter med ett breddinförande
inom
hemsjukvården i hela kommunen” säger Lena Lydemar, verksamhetsutvecklare (och projektledare) i Umeå kommun.

 

På  frågan om vad som varit viktigt inför införandet av Medicingivare i Umeås hemsjukvård säger Lena Lydemar:
“Patientsäkerhetsaspekterna har varit i fokus i vår upphandling av Medicingivare, då det är av absolut största vikt för hemsjukvården
och patienterna”

 

Evondos läkemedelsrobot (eller Medicingivare som man valt att kalla det i Umeå) är med sina unika säkra läkemedelskedja den
enda lösning på marknaden som uppfyller Umeås krav på säkerhet. Till exempel kan nämnas ett separat låst fack där ej tagen läkemedelsdos hamnar,
samt spårbarhet av vem som fyllt ny medicin samt hämtat ej tagna doser.

 

Vid införandet av  Evondos tjänst är en bra kommunikation mellan patient, sjuksköterskor och läkare väldigt viktig.  Tex i
identifikationen och valet av patienter där Evondos läkemedelsrobot ger störst nytta.

“Vid uppstarten här i Umeå har vi redan konstaterat att dialogen och samverkan mellan den kommunala hemsjukvården,
primärvården och oss som leverantör fungerar väl, något som vi tror är en framgångsfaktor för ett lyckat införande”
säger Lena Söderman, kundansvarig projektledare på Evondos.

Bilden: Utbildning och samverkan av hemsjukvårdspersonalen i Umeå kommun.