Evondos mobilapp för hemsjukvården

Vi har kompletterat Evondos® tjänst med en mobilapp, riktad till personalen inom hemsjukvården. Med appen är det ännu enklare och smidigare att använda sig av Evondos Distansvårdsystem än tidigare. Appen ger vårdgivaren snabb och enkel tillgång till aktuell vårdinformation och frigör värdefull tid för själva omvårdnadsarbetet.

  • Följ dina vårdtagare och deras följsamhet i medicineringen
  • Se information och hantering av avvikelser i medicineringen
  • Bekräfta hantering av larm
  • Skicka och ta emot meddelande till vårdtagaren

Mobilappen är avsedd för samtliga användare av typen Vårdpersonal och Systemadministratör.
Om er organisation önskar använda mobilappen tar ni kontakt med Evondos Support 070-249 01 54
för att att aktivera funktionen för användare i er organisation

 

För både Android och iOS. Introduktion på våren 2018.

Vill du vara bland de första att pröva appen?

Använder din vårdorganisation redan Evondos-tjänsten? Vill du få ännu mera tid för direkt omsorg? Nu har du och din kommun en chans att börja använda Evondos mobilapp för ännu mer flexibel hantering av information från Evondos distansvårdsystem! Lämna dina kontaktuppgifter nedan och vi kommer att kontakta dig för mera information!