Evondos AS och Oslo kommun har tecknat ett avtal

Evondos och Oslo Kommun har idag tecknat ett nytt avtal där Evondos kommer att leverera automatisk läkemedelsdoseringtjänst, även kallad AutoDos®, till Oslos femton distrikt. Under föregående 2 år har Evondos levererat tjänsten till fyra av Oslos femton distrikt. Det är därför mycket glädjande att Evondos nu har fått förtroende att leverera till hela Oslo kommun med start i Augusti. Utbildning av alla distrikt är planerad att påbörjas 1:a September 2017.

 

På bilden Runar Nygård, direktör i Helseetaten Oslo och Sven Seljom VD i Evondos AS