Digitala läkemedelstjänster allt vanligare inom hemsjukvården

Pressmeddelande 2018-12-13 för fri publicering


Antalet kommuner i Sverige som övergått till digitala och robotiserade läkemedelstjänster
har det senaste året ökat med drygt 200 procent. Av landets totalt 291 kommuner har
drygt 30 inlett en robotisering av läkemedelskedjan inom hemsjukvården.

Det medicintekniska företaget Evondos, vars digitala läkemedelstjänst används av tio procent av
Sveriges alla kommuner, är idag marknadsledande på området och bakom framgången ligger en
säker tjänst, en helhetslösning som man är ensam om.

– Kommunerna gillar vår helhetsservice och vår support – att vi hjälper dem att verkligen
lyckas med införandet, säger Clarence Jacobson, vd på Evondos.

– I fjol var de bara åtta, men nu har trettio kommuner – från Ystad till Piteå satsat digitalt
och antalet ökar hela tiden.

 

Ökad patientsäkerhet
Det handlar inte bara om en robot som ställs upp i vårdtagarens hem och som spottar ut
tabletter på givna tider. Det handlar om en säker och obruten läkemedelskedja, som
möjliggör läkemedlets spårbarhet – från läkare till vårdtagare. Genom att roboten just
är en robot, elimineras den mänskliga faktorn och därmed riskerna med så kallade
avvikelser (att vårdpersonal av någon anledning inte ger läkemedlet på rätt sätt, i rätt tid
eller överhuvudtaget). Avvikelser, liksom bristen på ”följsamhet” (att patienten inte följer
ordinationen), hör annars till de vanligaste problemen inom dagens läkemedelsterapi.

– Cirka tretusen personer dör årligen till följd av läkemedelsrelaterade skador, berättar
Clarence Jacobson.
– Med Evondos digitala helhetslösning har vi uppnått en följsamhet på 99,5 procent genom
att dosen, om patienten inte tar den i tid, hamnar i ett separat och låst fack inuti roboten,
som dessutom larmar, så att vårdpersonal omedelbart kan agera och på så sätt säkerställa
patientsäkerheten.

 

Ökad livskvalité

Vid sidan om ökad patientsäkerhet ökar också livskvalitén för vårdtagaren, som kan leva
ett mer självständigt, men ändå tryggt, liv genom att inte längre behöva anpassa sin vardag
efter vårdpersonalens tider.

– Vi ser att det är ett sätt att skapa trygghet, delaktighet och självständighet för våra
brukare, säger Emil Forsberg, ansvarig för digitaliseringen inom socialförvaltningen i
Umeå kommun, i en ny Youtube-film om tjänsten.

– Vi vill gärna ge våra patienter, som kan och vill, möjligheten till att få en självständig
vardag, säger Alex Jaranka, läkare på Capio i Stockholm, i filmen.

Tjänsten fungerar naturligtvis inte för alla patienter, men så många som en femtedel av den
kommunala hemsjukvårdens vårdtagare beräknas ändå kunna använda tekniken som, vid sidan
av ökad patientsäkerhet, även innebär avsevärda kostnadsbesparingar för kommunerna. Detta
är bakgrunden till att Evondos digitala läkemedelstjänst idag återfinns i mer 140 kommuner
över hela Norden.

 

För mer information kontakta:
Clarence Jacobson, Sverigechef  Tel: 070-225 51 38, e-post: clarence.jacobson@evondos.com