Capio Connected Care använder Evondos i södra Stockholm

Läkaren Alex Jaranka, projektledare på Capio Connected Care berättar här om
erfarenheterna av att använda Evondos i hemsjukvårdsverksamheten i  Södra Stockholm.