AutoDos® är till fördel för alla

Hälso- och sjukvården ställs inför stora utmaningar då befolkningen världen över blir allt äldre och förekomsten av kroniska sjukdomar ökar. En avsevärd andel av hemmaboende äldre har långtidsmedicinering – bara inom EU är de över 100 miljoner. Evondos tjänst AutoDos ® har tagits fram för att erbjuda en lösning till dessa utmaningar.

Ökar patientsäkerhet och vårdföljsamhet

AutoDos® medför bättre hälsa för bland annat dementa och äldre vårdtagare i hemvården. Detta genom att säkerställa att de tar rätt läkemedel i rätt dos och vid rätt tidpunkt.

Automatisk läkemedelsdosering förbättrar vårdföljsamheten och görvårdtagaren mer motiverad till sin medicinering. Det leder till att vårdtagarens fysiska och mentala hälsa förbättras och självständigheten ökar. Därför kommer vårdtagarna kunna bo hemma längre, vilket skapar indirekta besparingar för hälso- och sjukvården.

 

Fördelar för långtidsmedicinerade personer

Mer socialt växelspel mellan vårdpersonalen och patienten

När Evondos® AutoDos® sköter medicineringen automatiskt kan vårdpersonalen fokusera direkt på vårdarbetet och därmed blir kontakten med vårdtagaren bättre.

Vårdbesöken kan förlängas och kvaliteten på besöken kan förbättras genom skräddarsydd vårdkontakt utifrån vårdtagarens personliga behov.

Evondos Distansvårdsystem och Läkemedelsautomat ger inte bara ut läkemedel, utan är också en modern kommunikationskanal mellan vårdtagare och vårdpersonal. Från distansvårdsystemet kan man skicka korta meddelanden till läkemedelsautomatens skärm som vårdtagaren kan svara på med symbolerna på pekskärmen.

Vårdtagarens nöjdhet och välbefinnande ökar givetvis även vårdpersonalens trivsel och motivation i arbetet.

 

Fördelar för vårdpersonalen

Ger direkta besparingar

Fördelarna med Evondos® AutoDos® kan också mätas i kostnadsbesparingar.

Bara genom att eliminera rutinbesök för läkemedelsdosering kan direkta besparingar på cirka 350–3 000 euro i månaden per vårdtagare uppnås.

De indirekta besparingarna för vårdorganisationerna genom vårdtagarens ökade vårdföljsamhet och ökad patientsäkerhet uppgår årligen till cirka 50 000 € per vårdtagare.

 

Fördelar för vårdgivare