Självständigt liv hemma

Självständigt liv hemma

Automatisk läkemedelsdosering

AutoDos® är en tjänst för automatisk läkemedelsdosering som säkerställer att läkemedel tas rätt
Läs mer om vår tjänst

Besparingar

Besparingar

Beräkna hur mycket er vårdorganisation kan spara med Evondos autodosttjänst

Använd kalkylatorn

Aktuellt

Inrikesminister Paula Risikko bekantar sig med de nya möjligheter av medicinering och robotik inom hemvård när hon besöker Evondos huvudkontor i Salo på onsdag 24.8.2016. Besöket hör till progr...
Läs mer
Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa (MVTe) är en arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, ...
Läs mer

Evondos® E300 -läkemedelsautomat

Evondos® E300 -läkemedelsautomat gör vardagen lättare för vårdtagare med långtidsmedicinering
Läs mer

EVONDOS® -DISTANSVÅRDSYSTEM

Evondos® -distansvårdsystem gör det enkelt att följa upp läkemedelshantering
Läs mer

EVONDOS AUTODOS ® – EN REVOLUTIONERANDE EHÄLSO-TJÄNST FÖR TRYGG MEDICINERING HEMMA

Evondos har utvecklat AutoDos®, en tjänst för automatisk dosering av läkemedel för personer med långtidsmedicinering. Tjänsten lämpar sig för de flesta – t.ex. äldre, dementa, funktionshindrade och personer som lider av psykiska besvär.

AutoDos® består av ett distansvårdsystem och en läkemedelsautomat som använder maskinellt dosdispenserade läkemedel. AutoDos® hjälper vårdtagaren att ta ordinerade läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Tack vare detta kan vårdtagarens hälsa förbättras och känslan av självständighet öka.

Tjänsten gör det möjligt att förnya vårdmodeller inom egenvård, hemvård och äldreomsorg. Dessutom frigör den tid för andra vårdåtgärder, ökar vårdkvaliteten och förbättrar kommunikationen mellan vårdtagaren och vårdpersonal. Tjänsten medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar för kommuner och landsting.