Självständigt liv hemma
Läs mer om fördelarna

AutoDos® är en tjänst förautomatisk läkemedelsdosering som säkerställer att läkemedel tas rätt

hilite-video

Evondos AutoDos ® – en revolutionerande eHälso-tjänst för trygg medicinering hemma

Evondos har utvecklat AutoDos®, en tjänst för automatisk dosering av läkemedel för personer med långtidsmedicinering. Tjänsten lämpar sig för de flesta – t.ex. äldre, dementa, funktionshindrade och personer som lider av psykiska besvär.

AutoDos® består av ett distansvårdsystem och en läkemedelsautomat som använder maskinellt dosdispenserade läkemedel. AutoDos® hjälper vårdtagaren att ta ordinerade läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Tack vare detta kan vårdtagarens hälsa förbättras och känslan av självständighet öka.

Tjänsten gör det möjligt att förnya vårdmodeller inom egenvård, hemvård och äldreomsorg. Dessutom frigör den tid för andra vårdåtgärder, ökar vårdkvaliteten och förbättrar kommunikationen mellan vårdtagaren och vårdpersonal. Tjänsten medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar för kommuner och landsting.

 

Fördelar av Evondos AutoDos®

 

Vårdpersonal

Vårdpersonalen kan vara säker på att medicineringen fungerar bra och får mer kvalitativ tid med vårdtagaren.

 

 

icon-care_givers

För vårdpersonal

Vårdtagare och anhöriga

AutoDos® gör vardagen enklare för personer med långtidsmedicinering samt minskar oro hos deras anhöriga.

 

icon-patients_and_family

För vårdtagare och anhöriga

Hälso- och sjukvård

AutoDos ® bidrar till effektivare processer inom vården. Därför kan kommuner och landsting uppnå betydande direkta och indirekta kostnadsbesparingar.

 

icon-authorities

Hälso- och sjukvård

laskuri-ikoni

Beräkna hur mycket er vårdorganisation kan spara med Evondos autodostjänst

 
 Använd kalkylatorn

 

Evondos servicelöften/fördelar

 

Vårdföljsamhet

Medicinering sker regelbundet

Patientsäkerhet

Patienten får alltid rätt läkemedel, i rätt dos och vid rätt tidpunkt.

Direkta kostnadsbesparingar

Högre kvalitet på läkemedelsbehandling och färre hembesök.

Kommunikation

Bättre kommunikation mellan vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal

Vårdkvalitet

Vårdpersonalen får mer tid för omvårdnad

 

Evondos AutoDos® består av

 

Evondos® E300  Läkemedelsautomat

Rätt läkemedel, i rätt dos och vid rätt tidpunkt

Evondos® Distansvårdsystem

Dygnet runt uppföljning i realtid för vårdpersonal och anhöriga