Självständigt liv hemma

Självständigt liv hemma

Automatisk läkemedelsdosering

AutoDos® är en tjänst för automatisk läkemedelsdosering som säkerställer att läkemedel tas rätt
Läs mer om vår tjänst

Besparingar

Besparingar

Beräkna hur mycket er vårdorganisation kan spara med Evondos autodosttjänst

Använd kalkylatorn

Aktuellt

– I Arvika kommer fokus främst att ligga på mobila lösningar för dokumentation, elektroniska lösningar för säkrare läkemedelshantering och signering samt insatser för att göra brukaren...
Läs mer
Evondos AS, ett dotterbolag till Evondos Oy, har tecknat ett fyraårigt avtal med den norska staden Drammen gällande Evondos läkemedelsautomattjänst. “Vi är naturligtvis väldigt glada över...
Läs mer

Evondos® E300 -läkemedelsautomat

Evondos® E300 -läkemedelsautomat gör vardagen lättare för vårdtagare med långtidsmedicinering
Läs mer

EVONDOS® -DISTANSVÅRDSYSTEM

Evondos® -distansvårdsystem gör det enkelt att följa upp läkemedelshantering
Läs mer

EVONDOS AUTODOS ® – EN REVOLUTIONERANDE EHÄLSO-TJÄNST FÖR TRYGG MEDICINERING HEMMA

Evondos har utvecklat AutoDos®, en tjänst för automatisk dosering av läkemedel för personer med långtidsmedicinering. Tjänsten lämpar sig för de flesta – t.ex. äldre, dementa, funktionshindrade och personer som lider av psykiska besvär.

AutoDos® består av ett distansvårdsystem och en läkemedelsautomat som använder maskinellt dosdispenserade läkemedel. AutoDos® hjälper vårdtagaren att ta ordinerade läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Tack vare detta kan vårdtagarens hälsa förbättras och känslan av självständighet öka.

Tjänsten gör det möjligt att förnya vårdmodeller inom egenvård, hemvård och äldreomsorg. Dessutom frigör den tid för andra vårdåtgärder, ökar vårdkvaliteten och förbättrar kommunikationen mellan vårdtagaren och vårdpersonal. Tjänsten medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar för kommuner och landsting.